Voorbeelden

Herstart na een crisissituatie

Uw bedrijf bestaat uit afdelingen, teams, groepen en locaties. Uw bedrijf heeft connecties met toeleveranciers die ook uit allerlei netwerken bestaan. Samen vormen jullie een netwerk van netwerken. In de huidige crisis zat een groot deel van uw personeel thuis. Sommigen waren ziek, de meesten gelukkig niet. Ook van uw toeleveranciers kent u de verhalen. Maar nu gloort er hoop aan de horizon en is het tijd voor een herstart. Er zijn regels van de overheid. Hoe gaat u die benaderen en monitoren, wat zijn de risico’s? Lastig. Vanuit de netwerkwiskunde is hierover veel relevante kennis beschikbaar. Deze kennis wordt natuurlijk al toegepast door instanties zoals het RIVM en de WHO om de verspreiding van het virus op nationale en wereldschaal te voorspellen. Die kennis van netwerkwiskunde hebben wij in huis. In een traject van enkele dagen dragen wij bij aan of reviewen we uw herstartplannen. 

Modelleren van uw product/productie 

We hebben al vaak gezien dat onze klanten zichzelf – onterecht – niet als hightech beschouwen. Ze werken op basis van domeinkennis en ervaring, en de kwaliteit daarvan is hoog. Wij noemen dit mensgebaseerde hightech. Door met een toegepast wiskundige bril naar de situatie te kijken ontstaan radicaal nieuwe mogelijkheden. Regelmatig blijkt dat op bepaalde aspecten verbeteringen tot 50% mogelijk zijn. Vraag naar de mogelijkheden voor uw case, zeker als u denkt: “Er zit vermoedelijk nog wel wat in het vat, maar de formules zijn te complex om het eruit te halen.” Het kan wel, en het verschil is groter dan u denkt. 

Review van beleidsstukken 

In een kwantificerende maatschappij baseer je beleid op data. Gebruikte methoden zijn vaak een gevolg van doelstellingen, ze worden gekozen voor het bereiken van een bepaald resultaat. Maar wat vinden we met de kennis van nu van die keuzes? Wie kan er eigenlijk vanuit een beleidsmatig oogpunt met diepe inhoudelijk kennis een complexe applicatie overzien? Bureau WO in samenwerking met PBLQ helpt u duiden wat de situatie is, wat daarvan te vinden is, en wat – gegeven bepaald beleid – nodig of verstandig is. Laat u informeren. 

Opbouwen algoritmische competentie 

Ook uw domein kwantificeert, en om mee te bewegen overweegt u om uw eigen kwantitatieve team op te bouwen. Het vinden van de juiste mensen is lastig, want het zijn bijzondere profielen. Een groot team heb je niet zomaar, en kleine teams of eenlingen missen de interactie met peers. Je houdt ze lastig vast. Hoe is het dan met de borging van de kennis. Hoe beoordeel je hen? En hoe monitor je hun voortgang en performance? Wij willen en kunnen helpen. 

Contact

info@bureauwo.com

kvk: 771 523 28