Wat doen wij

Wat doen wij voor U

Bureau WO maakt wiskunde relevant voor maatschappij en industrie. Dat doen we op twee manieren: met projecten, waarbij we voor U een specifiek probleem helpen op te lossen, en programma’s, waarbij we U helpen met het opzetten en managen van wiskundige competenties binnen uw bedrijf.

Wiskunde als project

Vlieg ons in voor een project. De context mag van alles zijn. We doen steeds hetzelfde: we kwantificeren van een bestaande of gewenste context door deze te beschrijven in een model. Met dit model kunnen we simulaties doen om zaken te onderzoeken, te verklaren en natuurlijk te optimaliseren. Dat lukt zo goed omdat we een brede expertise hebben: fysische modellen, statistiek, optimalisatie, data science en machine learning. De verschillende combinaties van vakgebieden maken ons beter dan de rest. En zorgen er voor dat we niet in de valkuil trappen van alleen black-box machine learning (geen begrip), of in de valkuil van alleen white-box modelleren (nooit perfect).

Onze aanpak volgt een vast patroon. We beginnen met een intake. Door de juiste personen, met het niveau en de capaciteit om een probleem snel te duiden. Dan slaan we er de laatste (academische) literatuur op na – we zijn belezen. Voor uw probleem wellicht niet op dag één, maar wel op dag twee. We verteren ook complexe papers met hoge snelheid. Dat is niet alleen nuttig, dat vinden we ook leuk. Zo vinden we de meest relevante literatuur, en daarop gaan we bouwen. Liefst met open source tools, als het moet met commerciële tools.

Meestal is een vraag aanvankelijk niet concreet. Dan doen we eerst een kort project (een haalbaarheidsstudie) om de vraag van ‘open’ om te zetten naar concreet. Deze trajecten hebben een vaste prijs en doorlooptijd. Ze leveren eerste inzichten en een concreet plan voor het echte project. Een project is klaar als de doelstelling gehaald is en niet eerder. Het doel is namelijk de toepassing, niet de wiskunde. We weten dat en werken zo. Over intellectueel eigendom doen we niet moeilijk: alles is van de klant.


Wiskunde als programma

In de praktijk werken we vaak aan (een deel van) het primaire proces van onze klanten – dat is immers wat je wil optimaliseren. Daar wil je hulp, maar geen totale afhankelijkheid. Daarom helpen we graag met programma’s zodat je zelf competenties op kan bouwen. 

Wat we bieden is de unieke expertise van een compleet ‘managementteam’ dat deze uitdaging al meerdere malen doorleefd heeft. De competenties daarvan gaan veel verder dan de wiskunde. We zijn ook thuis in HR (en dan specifiek in het vinden en selecteren van hooggekwalificeerde kwantitatieve profielen), training, coaching en persoonlijke ontwikkeling, projectacquisitie, projectmanagement en interne en externe communicatie. 

In een zich kwantificerende wereld ontstaat steeds sneller steeds meer data. Inzichten daaruit ontstaan door toepassing van wiskundige technieken. Langzaam wordt ook duidelijk dat dingen doen ‘omdat ze kunnen’ niet de weg is: er ontstaat behoefte aan beleid. Het assisteren met ontwikkeling van beleid op de kwantitatieve aspecten van het primaire proces is een vast onderdeel van zo’n programma. 


De projecten en programma’s leveren we als uitvoerende partij direct aan onze relaties. We sturen hierbij aan op projecten in eigen beheer die we in-house uitvoeren. Zo krijgt een klant de kracht van een team en niet de beperking van een persoon. Dit geldt ook voor de relatie: die bestaat tussen de bedrijven en niet tussen personen. We wisselen om die reden regelmatig de mensen op onze activiteiten. Als iemand uitvalt is er een ander die de klant en de context ook kent. Dat is voor iedereen beter.  

Contact

info@bureauwo.com

kvk: 771 523 28