Wie zijn wij

Relevantie van Wiskunde

Wiskunde is ooit ontstaan omdat we het nodig hadden. De Mesopotamiërs hadden het in het derde millennium voor Christus al door: als iemand overlijdt moet je zijn bezittingen verdelen. Je gebruikt getallen om voorwerpen te tellen (kwantificeren) en voor je het weet ben je bezig met quotiënten. Complexe erfenissen, bijvoorbeeld van niet-rechte stukken land, leidden tot tabellen. En vervolgens tot de eerste inzichten over driehoeken en rechte hoeken en over een beruchte, Griekse stelling die daarbij belangrijk is.

Nog steeds proberen we alles eerlijk te verdelen, berekenen we de kans op leuke en minder leuke dingen en manipuleren we grotere hoeveelheden data dan ooit tevoren. Eigenlijk is er weinig veranderd: zowel de Mesopotamiërs als de moderne mens heeft wiskunde nodig om zijn leven enigszins te kunnen beheersen.

Realiteit van Wiskunde

Inmiddels is de wiskundige wetenschap enorm vooruitgegaan. Maar een groot deel van die inzichten wordt niet toegepast in maatschappij en industrie. Dat is jammer, maar begrijpelijk. Niet iedereen is goed in wiskunde. En zelfs al ben je er goed in, dan beheers je niet alles. En stel dat je wel veel beheerst, dan ontwikkelt het zich alsnog zo snel dat het een dagtaak is om het allemaal bij te houden.

Toegankelijkheid van Wiskunde

Bureau WO maakt wiskunde relevant voor maatschappij en industrie. Het bureau is opgericht vanuit passie voor het vak. We vormen een team van experts dat diep en breed onderlegd is. En, gegeven een specifiek probleem, in een oogwenk op de hoogte is van de laatste relevante wiskundige ontwikkelingen op dat bepaalde terrein. En het ook nog eens begrijpelijk maakt voor de leek. Het toegankelijk maken van die wiskunde is dan ook wat ons drijft.

Samenwerking met PBLQ

Als toonaangevend onafhankelijk adviesbureau voor de publieke sector is PBLQ gecommitteerd aan een goed functionerende overheid in de digitale samenleving. PBLQ is een verbinder op het vlak van technologie, beleid en bestuur. Omdat de samenleving nu in hoog tempo kwantificeert, werken PBLQ en Bureau WO nauw samen zodat vooruitstrevende technologische ontwikkelingen goed ingebed worden in complexe, publieke organisaties. 

Zie PBLQ.nl voor meer informatie.


Contact

info@bureauwo.com

kvk: 771 523 28