Bureau WO

Bureau WO

Latest stories

Het einde van de netwerkborrel?

H

Sommige maatregelen zijn effectiever dan andere bij het afremmen van het coronavirus Om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk af te remmen, hebben we allemaal in korte tijd moeten leren leven met een combinatie van beperkende maatregelen: anderhalve meter afstand houden, zo min mogelijk reizen, en alleen in kleine groepjes bijeenkomen. Dat deze combinatie van maatregelen effectief is in het verminderen van het aantal COVID-19 gevallen, zien we in de cijfers die het RIVM dagelijks publiceert. En dat is dan ook de reden dat de maatregelen de komende tijd stapsgewijs minder strikt worden. Hoe dat precies moet, is een ingewikkelde vraag. Om de juiste keuzes te maken moeten we weten welke maatregel welk effect heeft, maar dat is heel lastig. Het werkelijke effect in kaart brengen kan pas achteraf, en precies voorspellen is nagenoeg onmogelijk. Toch hoeven we ook niet blind te kiezen. We kunnen met wiskundig onderbouwde computersimulaties de effecten van de maatregelen...

Not enough tests? Use them wisely!

N

In the battle to combat the current COVID-19 pandemic, the standing advice of the World Health Organization to all governments around the world is: “test, test, test” . The problem for many countries, however, is that there are not sufficient facilities to conduct the required number of tests. The main issues are shortage of testing machines and chemicals. An important restriction is that in the standard approach, one individual requires one test.

With relatively simple mathematics, however, we could increase the number of people tested dramatically, without increasing the number of machines or chemicals required. We believe this possibility deserves further investigation.

Te weinig tests? Gebruik ze slimmer!

T

Testen heeft de afgelopen week een prominentere plek gekregen in de Nederlandse Corona-aanpak. Het devies van de Wereldgezondheidsorganisatie – testen, testen, testen – vindt steeds meer weerklank, maar lijkt praktisch moeilijk uitvoerbaar.

Een belangrijke beperking is de beschikbaarheid van tests. Tot nu toe lijkt het erop dat er per individu, per keer, telkens één test nodig is. Met relatief eenvoudige wiskunde lijkt het echter mogelijk om met evenveel testmaterialen en -stoffen meer mensen tegelijk te testen. Een optie die serieuze studie verdient.

over Bureau WO

o

Bureau WO is geen gewoon consultancybureau. Ons doel is om de meest moderne wiskundige methoden om te zetten in begrijpelijke inzichten en bruikbare oplossingen. Onze projecten zijn uitdagend, onze oplossingen state-of-the-art.

Contact

info@bureauwo.com

kvk: 771 523 28